УГОДА КОРИСТУВАЧА ВЕБ-САЙТУ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця угода є публічним договором і водночас згідно зі статтею 641 ЦК України пропозицією укласти Договір на викладених нижче умовах, та у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі - Користувач ) зобов'язується виконувати умови цього договору.
  2. Пройшовши процедуру реєстрації, що є достатнім для отримання можливості використання сервісів сайту, та/або ознайомившись з положеннями викладеними в цій угоді, або використовуючи сайт як гість (без реєстрації на сайті), Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов цієї угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень та винятків. Відповідно до ч. 2 ст.642 ЦК України з моменту завершення процедури реєстрації, ознайомлення з цими правилами користування сайтом або з моменту початку використання сайту як гість (без реєстрації), Користувач здійснює Акцепт, та цей Договір вважається укладеним між Постачальником та Користувачем.
  3. Цей документ є договором між фізичною особою-підприємцем(номер запису в ЄДР - 2000670000000183734) (далі – Постачальник) та Вами (далі – Користувач) щодо використання веб-сайту https://avtoprod.ua/.
  4. Постачальник публікує цей публічний договір (далі – Договір) про надання інформаційно-рекламних послуг на сайті https://avtoprod.ua/ в мережі Інтернет.
  5. Веб-сайтом https://avtoprod.ua/ керує та адмініструє Постачальник, засоби зв’язку: help@avtoprod.ua, +38(063) 1234-932, +38(068) 1234-932, дані про суб’єкт господарювання зберігаються в Єдиному Державному Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  6. Користувач, який використовує веб-сайт https://avtoprod.ua/ у будь-якій формі та у будь-який спосіб, підтверджує, що він ознайомився з усіма умовами та положеннями цього договору (далі – Правила), згоден з Правилами та зобов'язується їх дотримуватись. Користувачі, які не згодні хоча б з однією умовою Правил, не мають права користуватися послугами веб-сайту https://avtoprod.ua/ (далі – Сайт).
  7. Використання Користувачем Сайту включає будь-які дії Користувача – розміщення та перегляд оголошень, читання будь-якої інформації, задавання питань, написання питань, відгуків та коментарів, створення тем, висловлювання думки у вже створених темах, користування сервісами та послугами Сайту, написання безпосередніх повідомлень, надання, надсилання та отримання інформації та / або даних будь-якого характеру, але не обмежуючись такими.
  8. Зміст Сайту у цьому договорі означає оголошення, а також будь-яку інформацію, включаючи, але не обмежуючись даними, базами даних, символами, текстом, фотографіями, зображеннями, відеоматеріалами, файлами, документами, коментарями, повідомленнями, які Користувач надає, отримує, зберігає, відправляє, приймає чи передає, використовуючи Сайт.
  9. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Постачальник може контролювати зміст оголошень користувачів Сайту, але не зобов’язаний контролювати повідомлення від третіх осіб, які Користувач може отримати, прочитати або про які він може дізнатися іншим способом, при використанні Сайту, тому Постачальник не буде відповідати за зміст цих повідомлень. Постачальник також не відповідає за зміст оголошень на Сайті, модерація оголошень є правом Постачальника, а не його обов’язком.
  10. Постачальник не бере участі у процесах купівлі / продажу або інших угодах між Користувачами у зв'язку з наданням на Сайті послуг (ні як посередник, ні як уповноважена особа, представник чи у будь-якому іншому вигляді).
  11. Якщо будь-яке положення цих Правил суперечить законам або з якоїсь причини стає повністю або частково недійсним, воно не робить інші положення Правил недійсними.
  12. Користувач визнає та погоджується з тим, що він сам відповідальний за весь зміст, який він надає, надсилає або передає будь-яким іншим способом при використанні Сайту.
  13. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати послуги https://avtoprod.ua/ та їх вартість, а також будь-які положення цих Правил. Інформація про зміну Правил буде відправлена зареєстрованим Користувачам електронною поштою та / або опублікована в інформаційному повідомленні на Сайті.
  14. Послуги, замовлені до зміни Правил Сайту, надаються у порядку та в строки, які були чинними на момент їх замовлення Користувачем.
  15. Усі повідомлення та інформація, що надсилаються між Користувачем та Постачальником, будуть передаватися за допомогою електронних засобів зв'язку, за адресами, зазначеними у цих Правилах або на Сайті, якщо у цих Правилах не зазначено інше.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. Сайт – це інтернет-ресурс, що розміщений в мережі інтернет за адресою: https://avtoprod.ua/, який складається з колекції веб-сторінок, пов'язаних між собою гіперпосиланнями, присвячений автомобільній продукції.
  2. Постачальник – фізична особа-підприємець, номер запису в ЄДР - 2000670000000183734, засоби зв’язку: help@avtoprod.ua, +38(063) 1234-932, +38(068) 1234-932.
  3. Користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, що користується Сайтом, включаючи незареєстрованих Користувачів, які не створювали акаунту на Сайті.
  4. Послуги – це безкоштовні сервіси та підтримка, які надаються Користувачам на Сайті, на умовах та в порядку передбаченими Правилами та Сайтом з метою поліпшення досвіду Користувачів з підбору, покупки та продажу автомобілів, покращення знань з Правил дорожнього руху, тощо.
  5. Платні послуги – це послуги, які надаються Постачальником на платній основі, на умовах і в порядку передбаченому Правилами та Сайтом, перелік та вартість яких розміщені на Сайті.
  6. Акцепт – це беззастережна та безумовна згода Користувача прийняти всі умови цього публічного договору.
 3. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  1. Постачальник є власником всіх прав на Зміст Сайту, включаючи авторські права, права на інтелектуальну власність, є власником комерційних таємниць, а також має виключне право на їх використання. Всі знаки, дизайн, назви, логотипи тощо, представлені на Сайті, є власністю Постачальника або Постачальник законно користується правами, наданими третіми особами, за винятком таких торгових знаків, які завантажили Користувачі Сайту.
  2. Будь-яка обробка Змісту або дизайну Сайту, що виконується третіми особами, а також копіювання та / або інше використання їх без письмового дозволу Постачальника та / або порушуючи Правила, є порушенням авторських та інших прав, що карається у відповідності до законів України. Це обмеження не застосовується до Користувачів щодо їх оголошень.
  3. Використовуючи Сайт і вводячи або в інший спосіб передаючи дані, Користувач безоплатно та на невизначений термін часу, передає Постачальнику всі майнові авторські права, необхідні Постачальнику на реалізацію своїх прав та виконання своїх обов'язків, що походять із цих Правил. Постачальник має право створювати похідні роботи з даних, наданих Користувачами.
  4. Кожного разу, надаючи дані, Користувач підтверджує та гарантує Постачальнику, що він має всі права, дозволи, згоди та ліцензії на виконання дій з цими даними, а також на те, щоб зробити дані загальнодоступним. Ні Постачальник, ні будь-яка інша третя сторона, користуючись оголошеннями та / або іншими даними, наданими Користувачем, не буде зобов'язана платити Користувачеві авторську або будь-яку іншу винагороду за використання таких даних.
  5. Користуючись Сайтом, Користувач підтверджує, що він є дієздатною фізичною особою та / або за законом представляє юридичну особу та / або будь-яку іншу третю особу, від імені якої він діє, має всі повноваження та права укладати угоди, запропоновані на Сайті.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
  1. Користувач зобов’язаний:
   1. Використовуючи Сайт, дотримуватись та не порушувати визнаних норм поведінки та моралі, не порушувати вимог юридичних актів, а також прав та законних інтересів, включаючи правові акти, що регламентують охорону інтелектуальної власності, персональних даних, регулюють рекламу та інші.
   2. Не використовувати Сайт у такий спосіб, який може спричинити загрозу його належному функціонуванню, небезпеку серверу Сайту або даних у ньому, або обмежить можливість Сайту належним чином надавати будь-які послуги іншим особам.
    1. Не використовувати шкідливе програмне забезпечення та інший небажаний вміст, а також не надсилати електронних листів або інших електронних повідомлень, з метою вплинути або розуміючи, що це вплине на роботу комп'ютерного обладнання власників комп'ютерних мереж, що забезпечують роботу Сайту.
    2. Не публікувати посилань на будь-який вміст, який може вважатися таким, що порушує вимоги правових актів або права третіх осіб.
    3. Не використовувати Сайт для дій, які могли б зашкодити будь-яким особам, їхньому майну або законним інтересам.
    4. Не обмежувати можливість інших осіб користуватися будь-якими послугами, які надає Постачальник.
    5. Заборонено використовувати Сайт для незаконних цілей, включаючи, але не обмежуючись: наданням, публікацією, пересиланням та / або зберіганням на Сайті вмісту, який за своїм характером був би образливим, загрозою, наклепом, дискримінацією, порнографією, таким що розпалює народну, етнічну, расову чи релігійну ненависть, порушувало б право особи на зображення, ім'я, приватність (адреси, ідентифікаційні коди тощо), честь та гідність, ділову репутацію чи інші права та свободи.
    6. Не використовувати Сайт для незаконних дій чи угод, а також для шахрайства.
    7. Не пропонувати товари чи послуги, торгівля якими суперечить законодавчим актам чи нормам етики та моралі, та які не відповідають тематиці Сайту (автомобільній тематиці).
    8. Не публікувати інформацію, в якій вказані треті особи, які прямо чи опосередковано конкурують з Сайтом або товари та послуги подібних осіб, а також посилання на таких осіб чи їх продукти.
    9. Не збирати, не публікувати та не розповсюджувати дані Користувачів Сайту.
    10. Надавати вірну та вичерпну інформацію про себе, включаючи своє справжнє ім'я, телефон, адресу електронної пошти та іншу необхідну інформацію.
    11. Надавати правильну, всеосяжну та вичерпну інформацію про запропоновані на продаж товари та / або послуги.
    12. Зберігати дані для авторизації Користувача таким чином, щоб їх не дізналися треті особи, за винятком осіб, яких Користувач уповноважив представляти Користувача під час користування Сайтом.
    13. Негайно повідомити Постачальника електронною поштою, якщо дані та / або пароль доступу до облікового запису Користувача, необхідні для роботи на Сайті, були втрачені або стали відомі третім особам.
    14. Користувач розуміє, що Користувач може мати зобов'язання за свій рахунок сплатити податки, пов'язані з використанням послуг Сайту (наприклад податок на прибуток).
    15. Користувач розуміє та погоджується з тим, що у випадку, якщо дані підключення Користувача стануть відомими третім особам, такі треті особи можуть приймати на себе зобов'язання, які стануть обов'язковими для Користувача та він буде зобов'язаний подібні зобов'язання прийняти та виконувати належним чином. Постачальник не має обов'язку встановлювати особу Користувача.
    16. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Постачальник буде збирати, обробляти та розповсюджувати персональні дані Користувача у відповідності до вимог цих Правил та чинного законодавства України. Користувач надає свою згоду на публікацію його особистих даних (телефон, прізвище, ім’я, по-батькові, електронна адреса) у відкритому доступі на Сайті.
    17. Користувач розуміє і погоджується з тим, що завантажені Користувачем оголошення можуть відображатися не тільки на Сайті, але й на інших сайтах, з метою ширшого розповсюдження оголошень Користувачів. Користувач також розуміє і згоден з тим, щоб завантажені ним оголошення, відображалися у джерелах реклами Постачальника та партнерів Постачальника (третіх осіб).
    18. Користувачі, які розміщують оголошення на Сайті розуміють та згодні з тим, щоб розміщені ними оголошення (в тому числі контактні дані) могли бути перенесені на сайти оголошень партнерів Постачальника (третіх осіб).
    19. Користувачі молодше 16 років підтверджують, що перед пропозицією товару чи послуги вони отримали згоду законних представників (наприклад, батьків, законних піклувальників) пропонувати товар чи послугу, укладати угоду та виконувати зобов'язання, що випливають з неї. Такі Користувачі усвідомлюють всі положення Правил та розуміють, що користування Сайтом може спричинити правовий обов'язок придбати або продати товар чи послугу.
  2. Користувач має право:
   1. Створити акаунт (обліковий запис) на Сайті, увійти (авторизуватися) на Сайті, використовуючи свій номер мобільного телефону.
   2. На умовах передбачених цими Правилами та викладеними на Сайті - розміщувати в базі даних Постачальника рекламні матеріали про пропоновані до продажу / оренди товари і послуги.
   3. Оновити дату публікації, щоб підвищити позицію рекламних матеріалів в пошуку.
   4. Редагувати свої оголошення, видаляти їх, переносити в «архів», відновлювати публікації з «архіву».
   5. Замовляти платні послуги, розміщені на Сайті.
   6. Замовляти платні рекламні послуги, зокрема (але не виключно): банерна реклама, публікація статей на Сайті, публікація інформаційної сторінки про продукт на Сайті.
   7. Користуватися безкоштовними сервісами та інформаційно-навчальними продуктами представленими на Сайті, зокрема: онлайн-тестування на знання Правил дорожнього руху; тест-гайд по підбору та купівлі автомобіля тощо.
 5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ОГОЛОШЕНЬ ТА ІНШІ УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
  1. Розміщуючи оголошення, Користувач бере на себе всю відповідальність за відповідність його змісту умовам Правил та законам України. Надаючи дані, Користувач підтверджує та гарантує, що інформація, що надається, є справжньою, точною та розгорнутою. Інформація, що надається, повинна належним чином описувати пропоновані товари або послуги.
  2. Оголошення має бути розміщене лише у відповідній категорії Сайту (наприклад, оголошення про бажання придбати легковий автомобіль не можна розміщувати в розділі про продаж легкових автомобілів).
  3. Фотографії повинні показувати пропонований об'єкт. Забороняється розміщувати будь-які графічні зображення / літери / цифрами інформацію про осіб (наприклад, логотипи для юридичних осіб, прізвища для фізичних, рукописний текст, номери телефонів) або поєднання фотографій з графічними зображеннями/літерами/цифрами. Постачальник залишає за собою право редагувати фотографії.
  4. У разі підозри у скоєнні Користувачем нелегальної діяльності, розміщені ним оголошення можуть бути заблоковані та видалені Постачальником.
  5. Користувачу забороняється:
   1. В оголошенні (коментарях, фотографіях) пропонувати об'єкти, які відрізняються від зазначених в основній інформації оголошення, надавати помилкову інформацію про властивості об'єкта в оголошенні.
   2. Вказувати в коментарях іншу ціну, ніж та, що вказана в основній інформації оголошення.
  6. Заборонено вказувати в оголошенні об'єкт, який вже проданий або об'єкт, яким Користувач не має права розпоряджатися. Користувач зобов'язаний мати в розпорядженні пропонований об'єкт.
  7. В оголошенні заборонено пропонувати свідоцтва про реєстрацію автомобілів, що пропонуються окремо від транспортних засобів, на які вони видані.
 6. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ
  1. Розміщуючи оголошення, Користувач зобов'язаний дотримуватись інструкцій розміщення, вказаних на Сайті та в цих Правилах. Залежно від типу порушення, Постачальник має право на свій розсуд редагувати та блокувати видимість для Користувачів тих оголошень, які не відповідають Правилам або правовим нормам України.
  2. Користувачі інформуються про санкції, які застосовуються до них за порушення цих Правил, за контактними даними, зазначеними ними в оголошенні та/або в акаунті (особистому кабінеті). Вказане в цьому пункті право Постачальника не звільняє Користувача від відповідальності за відповідність інформації, що ним надається, її достовірності та відповідності правовим актам. У разі порушення Правил, замовлені послуги анулюються та гроші не повертаються.
  3. Постачальник має право відредагувати оголошення Користувача без окремого попередження, якщо запис в оголошенні відрізняється від зображення, яке видно на фотографіях. В оголошенні можуть бути скориговані: тип кузова, місцезнаходження керма з лівого на праве або навпаки; стан транспортного засобу може бути замінено з битого на стан без дефектів чи навпаки, тощо.
  4. Оголошення, розміщені в неправильній категорії, блокуються або переносяться до належної категорії.
  5. Постачальник залишає за собою право без попереднього попередження розірвати або обмежити доступ Користувача до Сайту, використання послуг Сайту, а також на свій розсуд видалити з сайту оголошення або будь-який інший вміст, якщо Користувач не виконує або не належним чином виконує прийняті на себе, відповідно до цих Правил зобов'язання, порушує застосовні правові акти або якщо його дії суперечать принципам моралі.
  6. Постачальник має право тимчасово припинити надання будь-яких послуг Користувачу у випадку надходження аргументованої скарги та / або звернення правоохоронних органів. В такому випадку оголошення та / або реклама Користувача буде заблоковано до з’ясування всіх обставин справи. У випадку виявлення ознак, що прямо чи опосередковано підтверджують порушення з боку Користувача закону чи цих Правил, кошти сплачені Користувачем не повертаються.
 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
  1. Постачальник має повне право в будь-який момент, без попереднього повідомлення Користувача, змінювати Сайт, функції, послуги, назву Сайту та/або його доменне ім'я, що використовується для отримання доступу до Сайту, а також будь-який Зміст Сайту. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Постачальник не нестиме відповідальності за негативні наслідки щодо Користувача, викликані будь-якими подібними та іншими схожими діями.
  2. Постачальник має право будь-якої миті, без попереднього повідомлення, припинити дію Сайту.
  3. Постачальник має право без окремого повідомлення Користувача звернутися до третіх осіб для виконання будь-яких дій, пов'язаних із цими Правилами, а також передати свої права та обов'язки, що походять із цих Правил або їх частини – третім особам.
  4. Постачальник має право без попередження видалити обліковий запис Користувача, якщо до нього не доєднувалися протягом більш ніж 2 (двох) років.
  5. Постачальник має право в будь-який момент спостерігати за діями Користувача на Сайті, включаючи спостереження за оголошеннями та/або повідомленнями та/або коментарями Користувача. Використовуючи законні способи, Постачальник має право розслідувати будь-які порушення Правил.
  6. Постачальник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення зупинити або обмежити доступ Користувача до Сайту, якщо:
   1. На думку Постачальника, цього вимагають роботи з технічного забезпечення та/або оновлення сайту.
   2. Цього вимагатимуть компетентні державні установи або якщо це необхідно у випадках, зазначених у законах та інших правових актах України.
   3. Це необхідно для того, щоб захистити права та законні інтереси Постачальника чи третіх осіб.
   4. Постачальник підозрює, що Користувач створює або може створити загрозу безпеці інших користувачів Сайту під час використання послуг Сайту.
   5. Користувач завдає шкоди Сайту або репутації Сайту під час його використання.
   6. В інших випадках зазначених у цих Правилах.
 8. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
  1. Платні послуги, вартість подібних послуг та порядок користування подібними послугами наведені в середовищі замовлення конкретної платної послуги на Сайті.
  2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Платні послуги можуть бути надані лише після того, як він здійснить оплату на користь Постачальника за Платні послуги відповідно до порядку, зазначеному на Сайті. Постачальник має право у будь-який час, в односторонньому порядку змінити ціни послуг та порядок їх оплати.
  3. У разі обмеження або зупинення можливості Користувача користуватися Платними послугами, або у випадку, якщо Користувач не отримає платних послуг у зв'язку з іншими причинами, ніж порушення даних Правил або закону Користувачем, Постачальник, на його прохання, зобов'язується продовжити надання Користувачеві цих Платних послуг на той термін, протягом якого йому не надавалися Платні послуги, або безкоштовно надати йому Платні послуги, аналогічні до ненаданих Платних послуг.
  4. Через 48 годину після замовлення будь-якої Платної послуги, що міститься на Сайті, замовлена послуга не може бути анульована, і гроші за таку послугу не повертаються.
  5. Плата за оголошення та інші рекламні та Платні послуги, які були видалені та/або знищені через те, що Користувач порушив положення цих Правил чи закону, не повертається.
  6. Постачальник має право обмежити чи припинити надання всіх видів послуг на необмежений термін під час профілактичних робіт.
  7. Постачальник має право отримати оплату за надані послуги відповідно до цін, зазначених на Сайті. Для цього, на вимогу Користувача, Постачальник надає йому рахунок.
 9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  1. Постачальник відповідає тільки за технічне розміщення інформації, наданої в оголошенні чи рекламі на Сайті, якщо оголошення чи реклама відповідає всім вимогам Правил, а також за технічне обслуговування бази даних Сайту.
  2. Постачальник не відповідає за невідповідність інформації в оголошенні чи рекламі дійсності, а також за вміст оголошення чи реклами. Постачальник не відповідає за шкоду, заподіяну Користувачеві або третім особам у зв'язку зі змістом оголошення чи реклами та/або їх розміщенням на Сайті.
  3. Постачальник не відповідає за якість товарів та/або послуг, що продаються або купуються за допомогою Сайту.
  4. Постачальник не відповідає за будь-які збитки та/або шкоду, які можуть бути завдані Користувачеві при використанні Сайту, розміщенні, відправці та будь-якими іншими способами передачі чи отриманням ним будь-якої інформації, включаючи коментарі та/або особисті повідомлення.
  5. Користувач зобов'язується гарантувати, що Постачальник ніколи не буде притягнутий до будь-якої юридичної відповідальності, обов'язків оплатити, відшкодувати або компенсувати будь-яким іншим способом збитки, шкоду або інші витрати, що виникли через те, що Користувач користувався Сайтом.
  6. Постачальник не відповідає за заподіяні Користувачеві або третім особам збитки або шкоду у зв'язку з неполадками в роботі Сайту, які виникли не з вини Постачальника.
  7. Постачальник не відповідає за нелегальність, невідповідність, неточність або помилковість інформації, що знаходиться на Сайті (за винятком інформації, що надається самим Постачальником) та пов'язані з цим негативні наслідки для Користувача.
  8. Постачальник не відповідає за провину третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись постачальників інтернет або мобільного зв'язку, постачальників послуг електронної пошти, через ненадані або невчасно надані послуги Користувачеві. Якщо Користувач не може користуватися Платними послугами з вини третіх осіб, оплата за надання Платних послуг не повертається Користувачеві.
  9. Користувач відповідає за належне використання та зберігання даних авторизації та коду редагування. Постачальник не відповідає за збитки, які може зазнати Користувач через те, що треті особи змогли скористатися цією інформацією.
 10. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО
  1. Крім цих Правил, відносини між Користувачем та Постачальником регулюються відповідно до положень правових актів України, а також правил та звичаїв ділового обороту.
  2. Діяльність Сайту здійснюється відповідно до нормативно-правових актів України. Будь-які суперечки, що виникають або пов'язані з Сайтом, будуть вирішуватись шляхом переговорів, а у разі неможливості вирішити спір – у судах, згідно порядку, передбаченого чинним законодавством України.
  3. Користувач зобов'язаний надіслати прохання та / або скаргу зі своїми вимогами у зв'язку з дією Сайту безпосередньо Постачальнику. Прохання та/або скарги, пов’язані з діяльністю Сайту надсилаються на електронну адресу: help@avtoprod.ua. Якщо Користувач не погоджується з відповіддю Постачальника, він може звернутися до суду.
  4. Ці Правила набирають чинності з моменту їх Акцепту Користувачем та дійсні протягом усього терміну відносин між Постачальником та Користувачем.

Дата останнього оновлення: 15.07.2023